Mesecni izveštaj o održavanju naselja Trešnjinog cveta 1a/b/v za maj

Blog Single

Mesečni izveštaj za maj sa svim važnim informacijama za stanare možete pogledati prateći sledeći link http://tresnja1.city-facility.rs/secure/tehnicki-izvestaji