Mesecni izveštaj o održavanju naselja Trešnjinog cveta 1a/b/v za jun

Blog Single

Mesecni izveštaj o održavanju naselja Trešnjinog cveta 1a/b/v za jun možete pogledati prateći sledeći link http://tresnja1.city-facility.rs/secure/tehnicki-izvestaji