Obaveštenje o redovnom servisiranju protivpožarne opreme u objektima Trešnjinog cveta 1a, 1b, 1v

Blog Single


Poštovani stanari, 


Obaveštavamo vas da će se, u sklopu usluga održavanja tehničke opreme i instalacija, u utorak, 25.12.2018. godine, izvršiti kontrola opreme i sistema zaštite od požara u objektima Trešnjinog cveta 1A, 1B i 1V što podrazumeva: 


• Proveru pritiska u hidrantskoj mreži
• Redovnu šestomesečnu kontrolu automatskog sistema za gašenje požara (sprinkler sistem)
• Redovnu šestomesečnu kontrolu stabilnog sistema za dojavu požara
• Redovnu šestomesečnu kontrolu sistema detekcije CO


Vaš, 
City Facility doo