OBAVEŠTENJE - provera ispravnosti protivpožarne centrale

Blog Single

Poštovani stanari,

Obaveštavamo vas da će se, u sklopu usluga održavanja tehničke opreme i instalacija, u petak, 21.06.2019. godine, izvršiti kontrola opreme i sistema zaštite od požara u objektima Trešnjinog cveta 1A, 1B i 1V što podrazumeva:

  • Proveru pritiska u hidrantskoj mreži
  • Redovnu šestomesečnu kontrolu automatskog sistema za gašenje požara (sprinkler sistem)
  • Redovnu šestomesečnu kontrolu stabilnog sistema za dojavu požara
  • Redovnu šestomesečnu kontrolu sistema detekcije CO

Vaš,

City Facility doo