Mesečni izveštaj o održavanju naselja Trešnjinog cveta 1a, 1b i 1v

Blog Single

Poštovani stanari,

Mesečni izveštaj za septembar možete pogledati prateći sledeći link http://tresnja1.city-facility.rs/secure/tehnicki-izvestaji 

Prijatan dan.

City Facility