Zasađen nedostajući crvenolisni javor u žardinjeri na platou

Blog Single

Poštovani stanari,

U skladu sa prihvaćenom ponudom u žardinjeri ispred zgrade zasađen je crvenolisni javor.

Imajući u vidu da je sadnica bila izložena suncu, može se videti razlika u boji nove sadnice i već postojećih javora. Naime, zbog hladovine na platou, nova sadnica će dobiti zeleniju boju kroz nekoliko meseci.

Prijatan dan.
City Facility