Why choose Us?

 

 

Prezentacija naših usluga

U ovoj sekciji ćete pronaći elektronski dokument koji detaljnije opisu naše poslovanje, koja je naša misija, a koja vizija, usluge koje pružamo, ali i pogodnosti za naše klijente. Dokument možete čitati na sajtu, ali i sačuvati lokalno na Vašem računaru.
Preuzmite brošuru
 
 
Why choose Us?

KUĆNI RED

U ovoj sekciji ćete pronaći elektronska dokumenta vezana za useljavanje, obaveze i prava Skupštine, Predsednika i Zamenika, kao i obaveze stanara. Dokumenta ćete moći čitati na sajtu a i sačuvati lokalno na Vašem računaru. Oluka o kućnom redu grada beograda Sl. list grada Beograda "br. 12./96 - prečišćen tekst, 14/96 - ispr., 6/99 i 11/2005) se može preuzeti klikom na ovaj link. 
 
 
Why choose Us?

Stambeni Bonton za decu

U ovoj sekciji ćete pronaći stambeni bonton koji je firma City Facility spremio za decu.
Preuzmite bonton za decu